รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากลุ่มคนเจ็บอาการหนักมากมาย 1,000-2,000 ชุด มาให้เมืองไทย และได้ขึ้นบัญชีกับอย. ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ภายหลังที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาคนเจ็บโควิด-19 ที่ประเทศของตนเอง พร้อมเตรียมแบ่งให้โรงหมอสังกัดกรมการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพ โรงเรียนหมอ และ โรงหมอสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรูปร่างที่เหมาะสม เพื่อเตรียมใช้รักษาอาการของคนเจ็บโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างมาก

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นยังไง
กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่เป็นแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ออกแบบมาให้มีความจำเพาะต่อความปรารถนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาโควิด-19 ใช้กระบวนการฉีดเข้าสู่ร่างกาย มีทั้งยังแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้ไหม?
เดี๋ยวนี้อย. (อย.) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้เหตุการณ์เร่งด่วน เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีจำพวกโมโนโคลนอล 2 จำพวก คือ แอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงกรรมพันธุ์ให้มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างมนุษย์ และแอนติบอดีที่สกัดจากผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เชื้อไวรัสอ่อนกำลังลง และยับยั้งการได้รับเชื้อในร่างกายคนเจ็บลงได้

ความสามารถของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลที่ได้รับจากการวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายของคนเจ็บ ลดระยะเวลาการดูแลรักษาในโรงหมอ และลดการเสี่ยงจากการตายได้จำเป็นต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะแรกสำหรับการเจ็บไข้

ผศ.นพ.โอภาส พุทธรุ่งเรือง ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านสถานพยาบาล โรงหมอจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะแรกๆจะช่วยให้กลุ่มคนเจ็บที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการปรับปรุงเป็นกลุ่มคนเจ็บอาการหนัก นับว่าเป็นความก้าวหน้าปัจจุบันสำหรับการรักษาตอนนี้ แต่มีข้อจำกัดเป็น ราคายาค่อนข้างสูง ถ้าในอนาคตมีการนำเข้าก็จะเป็นประโยชน์มากมาย เพราะเหตุว่าช่วยลดอัตราการตายได้ดิบได้ดี

คนใดที่เหมาะสมกับการดูแลรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะสมกับการใช้ในคนเจ็บที่มีการเสี่ยงจะมีอาการรุนแรง ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ดังเช่นว่า โรคอ้วน เบาหวาน เป็นต้น

ข้อควรจะรู้ เกี่ยวกับการใช้ และความสามารถของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
เดี๋ยวนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการเรียนรู้ในมนุษย์ถึงการรักษาการติดโรคจากสายพันธุ์ต่างๆดังเช่นว่า เบตา แอลฟา แกมมา และเดลตา และยังเป็นยาที่ควรมีการใช้ภายใต้ข้อเสนอของหมอโดยเฉพาะ ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.